Drinkwatersystemen

Drinkwatersystemen zijn ontworpen om schoon, veilig drinkwater te produceren en te leveren aan huishoudens en commerciële instellingen. Deze systemen maken gebruik van verschillende technologieën om water te zuiveren en te ontsmetten, afhankelijk van de specifieke behoeften van de gebruiker. Sommige systemen gebruiken osmose om watermoleculen door een semipermeabel membraan te laten gaan, waardoor impurities en verontreinigingen achterblijven. Andere systemen gebruiken filtratie, ultraviolette licht of chemische toevoegingen om water te zuiveren. Drinkwatersystemen zijn van cruciaal belang voor de volksgezondheid, omdat ze ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot schoon, veilig drinkwater.

Thuis

Horeca

Werk

Ontdek de waterkrant

Meer info over onze duurzame wateroplossingen?